Milenković: Nikad ne kažu – kad pobedimo na izborima poseći ćemo 5.000 stabala

Pisac, istoričar umetnosti i građanski aktivista Novi Nebojša Milenković rekao je u Novom danu da nije protiv toga da se Novi Sad razvija, ali da “nikad ne kažu ‘kad pobedimo na izborima poseći ćemo 5.000 stabala'”. “Imamo problem da uspostavimo dijalog na bilo koju temu, a grad se razvija na način da život ljudima u tom delu grada čini nepodnošljivim. Kad posečete drvo, izborima neće …

Mesta bez ljudi, zemlja bez odjeka

Depopulacija Vojvodine Vojvodina u ovom trenutku ima manje stanovnika nego što je imala 1903. godine, na jednom od popisa koji je organizovala još pokojna Austrougarska. Deluje paradoksalno, jer je Vojvodina u dvadesetom veku preživela dva velika svetska rata i tokom devedesetih čitav spisak lokalnih ratova, a posle svakog od njih dobijala novo stanovništvo, koje se doseljavalo kolonizacijom ili kao izbeglice. Ipak, sav ovaj priliv novog …

Srpska igra „mice“

Srbija je zemlja na brdovitom Balkanu. Naši su starinom bili stočari. Nismo bogzna šta sačuvali od tradicije predaka, sve bežeći od čobanskih korena. Jedna igra, koju smo nasledili još od starih Rimljana, ipak se zadržala do današnjih dana. Zvala se mica, trika, mlin. Čobani bi na utabanoj zemljanoj podlozi nacrtali prvo jedan veliki kvadrat, pa onda unutar njega manji, a unutar ovoga najmanji. Na krajevima …

Vasa Stajić – deset godina posle

Uoči obeležavanja desetogodišnjice oslobođenje i ujedinjenja, „Udruženje Vojvođana“ objavilo je publikaciju pod nazivom Vojvođani o Vojvodini (Beograd, 1928), gde su o prilikama u Vojvodini izneli svoje mišljenje pojedine javne ličnosti („koji su imali smelosti“), među kojima su bili i Radivoje Vrhovac – predsednik Matice srpske; Dušan J. Popović – profesor Univerziteta u Beogradu; Laza Popović – profesor Univerziteta u Zagrebu; Nikola Radojčić – profesor Univerziteta …

Vasa Stajić – za Srbiju, Jugoslaviju i Vojvodinu

Vasa Stajić (Mokrin, 10. februar 1878. – Novi Sad, 10. februar 1947.) predstavlja jednu od najsvestranijih ličnosti koja je delovala na ovim prostorima u prvoj polovini prošloga veka. Treba samo pobrajati njegove profesije i angažovanja – od novinara i političara, profesora i pedagoga, pisca i književnog kritičara, do arhiviste i istoričara, pa da se makar približno može sagledati sva kompleksnost osobe koju su s razlogom …