Gordana Perunovic Fijat Archive

EPIDEMIJA

Kikindski nostalgični život (173) I  u ta davna nostalgična vremena druge polovine dvadesetog veka dešavalo se da FNRJ/ SFRJ zadesi epidemija. Prva koje se sećam iz mog detinjstva bila je ne ljudska nego životinjska bolest, šap ili slinavka, koja je podigla pažnju celog društva na visok stepen, čak i sa pojavljivanjem naoružanih vojnika na ulicama Kikinde. Sećam se, kad smo išli u posete babinim i …

Mesta bez ljudi, zemlja bez odjeka

Depopulacija Vojvodine Vojvodina u ovom trenutku ima manje stanovnika nego što je imala 1903. godine, na jednom od popisa koji je organizovala još pokojna Austrougarska. Deluje paradoksalno, jer je Vojvodina u dvadesetom veku preživela dva velika svetska rata i tokom devedesetih čitav spisak lokalnih ratova, a posle svakog od njih dobijala novo stanovništvo, koje se doseljavalo kolonizacijom ili kao izbeglice. Ipak, sav ovaj priliv novog …