Dobrivoje Antonić Archive

Srpska igra „mice“

Srbija je zemlja na brdovitom Balkanu. Naši su starinom bili stočari. Nismo bogzna šta sačuvali od tradicije predaka, sve bežeći od čobanskih korena. Jedna igra, koju smo nasledili još od starih Rimljana, ipak se zadržala do današnjih dana. Zvala se mica, trika, mlin. Čobani bi na utabanoj zemljanoj podlozi nacrtali prvo jedan veliki kvadrat, pa onda unutar njega manji, a unutar ovoga najmanji. Na krajevima …