VOJVOĐANSKI KULTURNI KLUB “VASA STAJIĆ” mesto je slobode, argumentovane razmene misli i reči o KULTURI i problemima koji tište Vojvodinu!


Podsetićemo na nekoliko ključnih elemenata Stajićevog idejnog korpusa koji nam i danas daje snagu da istrajemo u svakodnevnoj političkoj borbi: modernost, društvena pravda, evropski duh i integrisanje u Evropu, sekularizam, antikolonijalizam, prosvetiteljstvo, pacifizam, uvažavanje uloge međunarodnog prava, tolerancija u međunacionalnim odnosima, poštovanje manjinskih prava, demokratizam, slobodarstvo, samoopredeljenje, emancipacija žena, antišovinizam, vera u omladinu, a pre svega Vojvodina kao izraz svega toga. Naravno, glavna lekcija Vase Stajića ostaće lični čin, lična žrtva, kao mera ukupnog odnosa prema vremenu.


Ciljevi VKK su:

  • podsticanje i razvijanje naučnog, naučnoistraživačkog i stručnog rada u području kulture, tradicije i očuvanja vojvođanske baštine;
  • promocija vojvođanskih vrednosti i antifašizma kao sastavnog dela tih vrednosti;
  • popularizacija vojvođanskih vrednosti i njihovo širenje i primena u obrazovanju, medijima i javnosti uopšte;
  • uspostavljanje saradnje i razmena znanja i iskustava sa drugim srodnim udruženjima u zemlji i svetu.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva VKK razvija naročito sledeće vrste aktivnosti:

  • organizuje stručne i naučne skupove, savetovanja, konferencije, seminare, javna predavanja i tribine iz oblasti svoga delovanja;
  • bavi se izdavanjem stručnih i naučnih publikacija (knjiga, časopisa, biltena i drugih štampanih materijala), u kojima se objavljuju radovi od interesa za delatnost udruženja, u skladu sa zakonom;
  • organizovanjem i izvođenjem naučnih i stručnih istraživanja, u skladu sa zakonom;
  • organizovanjem stručnih putovanja.

Vojvođanski kulturni klub "Vasa Stajić" sarađuje sa sličnim organizacijama u zemlji i susednim državama u regionu, a pre svega sa značajnim ličnostima koje su svojim delovanjem i životom potvrdili svoju opredeljenost za otvoreno društvo, građansku provinijenciju i promišljanje politike kao umeće življenja u komplikovanom vremenu i isto takvoj socijalnoj stvarnosti.

Radi ostvarenja svojih ciljeva VKK uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Kontaktirajte nas

Pretplatite se na naš Bilten

/ ( mm / dd )