Veteranski marš

Soba je pet sa pet
Kuhinja tri sa tri
Sad je to sav moj svet
Pomalo nastran (s)trip

Avetno ćuti grad
Uvrnut neki mart
Ovo je kažu rat
Postroj se napred marš

Leva pa desna stoj
Borac i nisam loš
Jen-dva u boj u boj
Nalevokrug pa još

Takav je dnevni red
U ovaj zao čas
Kad soba pet sa pet
Deluje kao spas

Mihal Ramač

Leave a Reply