VKK “Vasa Stajić”: Višestranački sistem doživeo kolaps, bojkot jedini izbor

Vojvođanski kulturni klub “Vasa Stajić” smatra da je višestranački sistem u Srbiji doživeo kolaps, odnosno da ova država više nije demokratska i da u njoj ne postoje ni najelementarniji uslovi za fer i slobodne izbore.

Smatramo, stoga, da je bojkot predstojećih izbora u ovom trenutku zapravo jedini, i to iznuđeni izbor za građane – on mora da pošalje snažnu poruku i međunarodnoj zajednici i domaćoj javnosti da građani odbijaju da daju legitimitet trećerazrednoj pozorišnoj predstavi kakav je aktuelni izborni ciklus.

Neprihvatljivo je, međutim, da bilo koja politička stranka ili koalicija preuzima “vlasništvo” nad bojkotom, pošto je ideja o njemu došla od građana i kritičke javnosti.

VKK “Vasa Stajić” ukazuje na to da su sve vlasti u Srbiji od početka višestranačja dale svoj doprinos destruiranju izbornog i demokratskog procesa, bez obzira na namere koje su imale.

Ukazujemo i na to da su bezmalo sve stranke u Srbiji – bilo one koje učestvuju na izborima, bilo one koje ih bojkotuju – u svojoj biti centralističke, odnosno da niti jedna od njih nema jasan plan za Vojvodinu i za njenu budućnost. One, pak, koje imaju razumevanje ili program za Vojvodinu izgubili su svaki politički kredibilitet i građani Vojvodine su im već u nekoliko navrata uručili “crveni karton”.

Bojkot izbora ne sme da bude cilj sam sebi, on mora da bude tek početni korak u borbi protiv aktuelne, nedemokratske vlasti, ali i borbi za uspostavljanje uslova da država u kojoj živimo bude funkcionalna demokratija i deo savremenog sveta.

NOVI SAD, 07. juni 2020.

VKK “Vasa Stajić”