VKK “Vasa Stajić”: Političko nasilje SNS-a u Kisaču

Saopštenje za javnost

Vojvođanski kulturni klub “Vasa Stajić” smatra da Srpska napredna stranka u Kisaču sprovodi klasično političko nasilje, kažnjavajući sve one pripadnike slovačke nacionalne zajednice koji nisu pristali da budu sluge ove partije i njenog gaulajtera Pavela Surovog.

Potpuno je neprihvatljivo da se za direktora Osnovne škole “Ljudovit Štur” u Kisaču, nasuprot volji kolektiva, sindikata i meštana, postavlja neko samo zbog toga što je lojalan SNS-u a smenjuje neko samo zbog toga što nije hteo da prikuplja potpise za naprednjake.

VKK “Vasa Stajić” smatra da se SNS i njegovi koalicioni partneri, pokušavajući da stave u svoju službu i pod svoju kontrolu pripadnike nacionalnih manjina u Vojvodini, igraju vatrom – ovakvo ponašanje može ozbiljno narušiti krhke međuetničke odnose u našoj pokrajini, a svakako je već ozbiljno narušilo unutaretničke.

SNS pokušava u Vojvodini da uspostavi saveze nacionalista i da na taj način, uz političko nasilje, kontroliše one nacionalne zajednice koje su pripadnici ove stranke pre dvadesetak godina želeli da proteraju iz zemlje.

Način kojima SNS vlada zemljom i manjinama sigurno će dovesti do daljeg iseljavanja pripadnika nacionalnih zajednica iz države.

Čini se da političkim nasiljem SNS postiže ono što je devedesetih hteo da postigne fizičkim – a to je etničko čišćenje.

Novi Sad, 27. maj 2020.

VKK “Vasa Stajić”