Dvanaest godina od smrti prve sekretarke za rodnu ravnopravnost Vlade AP Vojvodine, Jelice Rajačić Čapaković (1952-2008)

Sećanje na Jelicu Rajačić Čapaković

Prošlo je 12 godina od smrti mr Jelice Rajačić Čapaković koja je utemeljila osnovnu šemu za funkcionisanje mehanizama za rodnu ravnopravnost u Vojvodini.

Podsećamo se da je u okviru Pokrajinskog sekretarijata za rad zapošljavanje i rodnu ravnopravnost kojim je rukovodila, oformila tim mladih, svršenih studentkinja i studenata Udruženja “Ženskih studija i istraživanja” (Zorana Antonijević (Šijački), Maja Branković (Đundić), Marina Ileš, Dragan Božanić), koji je sa mnogo entuzijazma i znanja otpočeo različite istraživačke projekte: obuku osoba zaduženih za ravnopravnost polova u opštinama, sprovodio odluku o Priznanju Vlade Vojvodine za izuzetne domete u oblasti sprovođenja rodne ravnopravnosti i emancipacije žena. Posebno je štampanje Ženskog rokovnika od 2005. bilo ogledalo onoga što je Sekretarijat cenio da treba da (p)ostane sećanje o ženama iz različitih grupa: sa sela, u građevinarstvu, Romkinjama, umetnicama. I uz njeno zalaganje, na Univerzitetu u Novom Sadu je počeo ACIMSI Centar za rodne studije 2004. godine.

Jelica Rajačić Čapaković je unela, zajedno sa svojim timom, mnoge važne inovacije u angažovanju žena u političkom životu. Posebno je preko medija širila ideju o potrebi da se o ravnopravnosti čini istovremeno na mnogim (ili na svim) nivoima obrazovanju žena, borbe protiv nasilja nad ženama, pokretanju projekata o rodnom budžetiranju za žene iz osetljivih grupa. Osnovan je u istom smeru Zavod za ravnopravnost polova Vojvodine kao istraživačka jedinica za sprovođenje rodnih politika, a posebno za štampanje knjiga i brošura sa ciljem promovisanja ravnopravnosti polova.

I kad je izgledalo da je zaokružen idejni i organizacioni posao u vezi sa mnogim aspektima ostvarivanja jednakosti i ravnopravnosti žena i muškaraca u Vojvodini, već je u 2012. godini počeo obratni proces. U okviru postavljene strukture ostaju samo kulise, a sadržina nestaje, odnosno igraju je neki drugi glumci: mlade saradnice su otišle iz tima, politiku jednakosti je nova Vlada delimično preformulisala, a delimično pustila niz vodu, jer je partijska pripadnost bila ispred rodne pripadnosti.

Jelica Rajačić Čapaković je bila članica Saveta Udruženja “Ženske studije i istraživanja”. Sećamo je se kao prve sekretarke, ali i kao one koja je oko sebe širila optimizam i veru u politike ravnopravnosti žena, što i nadalje sprovodimo u Ženskim studijama.

Svenka Savić, Margareta Bašaragin, Miloš Pankov, Ana Bu

Udruženje “Ženske studije i istraživanja”

Leave a Reply