Srebrenica – tužni jubilej

10. jul 2020. godine

Navršava se 25 godine od genocida u Srebrenici, kada su vojnici bosanskih Srba, pod komandom Ratka Mladića, ubili preko 8.000 Bošnjaka – muškaraca, dečaka i staraca. I, to samo zbog toga što su bili drugačije nacionalne pripadnosti. Ovaj masakr u Srebrenici Haški tribunal i stalni Međunarodni krivični sud okarakterisali su kao genocidnu radnju, izvan svake razumne sumnje.

Republika Srbija je presudom Međunarodnog krivičnog suda osuđena kao
odgovorna zbog nesprečavanja i nekažnjavanja genocida. Zbog toga je Skupština Srbije 2010. godine donela rezoluciju o prihvatanju presude. Međutim, vladajuće nacionalističke strukture u Srbiji i danas relativizuju i negiranju srebrenički genocid.

Mi, u Savezu antifašista Vojvodine, smatramo da narodi nisu i ne mogu biti
zločinački, ali ideologije i politička učenja mogu, čemu nas istorija neprestano uči. Stoga moramo odbaciti svaku fašistoidnu politiku zločina, viđenu u ratovima 90-ih, a čiji protagonisti i danas vladaju Srbijom.
Nema pomirenja sa fašističkim učenjima, a njihova bespogovorna osuda, bilo da je reč o II svetskom ratu, ili o događajima iz 90-ih godina prošlog veka, na teritoriji bivše Jugoslavije, preduslov prvi su za ozdravljenje i moralnu obnovu društva.

Smrt fašizmu – sloboda narodu!

Predsednik Saveza antifašista Vojvodine
prof. dr Duško Radosavljević