Jugoslavija – trajno časna kategorija

Članovima, prijateljima i simpatizerima, antifašističkim saborcima, medijima

Kao i svakog 29. novembra, i ove godine podsećamo se na istorijske činjenice, koje se ne mogu osporiti, niti se mogu skupštinskim većinama i opskurnim zakonima menjati. Na današnji dan, 1945. godine, Ustavotvorna skupština je ukinula monarhiju i proglasila Federativnu Narodnu Republiku Jugoslaviju. Zato vojvođanski antifašisti ovaj dan poštuju, obeležavaju, bolno svesni činjenice da živimo u Srbiji, koja sebe naziva REPUBLIKOM, ali niti ima dan koji bi to obeležio, niti ima potrebu da takav dan proslavlja.

Zato mi ovaj dan, jedan od najsvet(l)ijih u zajedničkoj istoriji naroda nekadašnje Jugoslavije, DAN REPUBLIKE, čestitamo antifašistima i svi ljudima dobre volje, sa područja cele bivše Jugoslavije, koji su naši drugovi i saborci u očuvanje vrednosti antifašističke borbe u Jugoslaviji.

Još jednom kažemo – Jugoslavija za vojvođanske antifašiste ostaje trajno časna kategorija, nezavisno od svih promašaja i zloupotreba koje su pratile njeno postojanje. Ona je istorijska činjenica, emocionalna, kulturna  i ekonomska potreba naroda koji žive na ovim prostorima. Jugoslaviju su stvarali najveći umovi svih naroda koji su živeli na ovim prostorima, te ne pristajemo na revidiranja i naknadne političke pameti i seirenja, kojima se omalovažava ova jedninstvena politička i ljudska zajednica.

U II svetskom rata, u borbi svih njenih naroda i narodnosti, koju je organizovala Komunistička partija Jugoslavije (KPJ), na čelu sa Josipom Brozom Titom, Jugoslavija je uskrsnula, kao deo velike antifašističke koalicije ujedinjenih naroda, suprotstavljenih najvećem mračnjaštvu II veka – fašizmu i nacionalsocijalizmu. Tada su jugoslovenski partizani politički trijumfovali – odlukama II zasedanja AVNOJ-a u Jajcu, 1943. godine, i proklamovali Jugoslaviju kao zajedničku državu bratskih i ravnopravnih naroda.

Podsećamo,bez pobede nad fašizmom, ne bi bilo ni današnje Evrope i njenih dostignuća – Evropske unije pre svega! Antifašizam je zato osnova današnje demokratske evropske strukture, koji niko ne dovodi u pitanje, koji se dostojno obeležava. Evropa je ponosna na svoju antifašističku prošlost, ne negira je, ne pokušava je falsifikovati ni revidirati. Kada govorimo o vrednostima, ovo je nešto što ne moramo da kopiramo od Evrope, imamo svoju antifašističku tradiciju, poštujmo je, biće nam mnogo bolje. Mi, vojvođanski antifašisti smo toga svesni.

            Mi se toga sećamo i poštujemo – Srećan Ti praznik republiko!

Smrt fašizmu – sloboda narodu!

                                                            Predsednik Saveza antifašista Vojvodine

                                                                        prof. dr Duško Radosavljević