Povodom godišnjice rođenja i smrti Vase Stajića

Na dan rođenja i smrti Vase Stajića, ove godine, delegacija VKK “Vasa Stajić” nije uspela da se organizuje i obeleži ovu godišnjicu, kao prethodnih godina pologanjem venca na grob Vasi Stajiću.

Međutim, da ovaj dan, ipak obeležimo, i još jednom, podsetimo na rad ovog velikana, ovom prilikom upućujemo vas na njegove članke i beleške objavljene u knjizi Između života i književnosti, u Pančevu 1922. godine.

Pdf verziju knjige (dostupnu nam zahvaljući brizi Univerziteske biblioteke Steforda) možete skinuti na ovom mestu, a u nastavku donosimo vam dva zanimljiva citata iz knjige za ilustraciji o kakvim je tekstovima reč.

“Danas već svugde, srpsko je društvo na putu da iziđe iz srednjevekovnih socijalnih prilika. Negde više, negde manje, u većini oblasti Srpske Zemlje, ono je već izišlo iz njih, ono je jednom nogom već ušlo u nove prilike, u kojima sve anahronističnije postaje deoba naroda na seljake i na kaputaše. Kod Srba u Banatu i Bačkoj naročito, puk ima sve veći broj, s jedne strane, trgovaca, zanatlija i fabričkih ranika u bluzi, i, s druge strane, deklarisanih “raznočinaca”, recimo tako, koji u neprekidnim povorkama gamižu među osnovnim društvenim klasama, kao dodatak njihov, pratnja njihova”.

“Nema demokratije bez socijalizovanja kulture osobito bez socijalizovanja političke kulture. Svaki punoletat građanin mora znati šta se radi u općini, u srezu i okrugu, šta se dešava u ministarstvima, šta u parlamentu”.